מתוך האתר MyAriel.org

שיעורי הרב יחזקאל סופר

שיעורי הרב יחזקאל סופר

 דוא"ל

שיעורים מרתקים במחשבת האמונה

נמסרו על ידי הרב יחזקאל סופר בבית חב"ד אריאל בקיץ תשע"ד

מספר שיעור

נושא ההרצאה

קישור

ראשון

אמונה או ידיעה

http://youtu.be/k2FkBkok_i0

שני

גרעין התניא

http://youtu.be/xEWbnwO3RiA

שלישי

יחודה של האמונה היהודית

http://youtu.be/kNaCbeRXZNs

רביעי

ספירת העומר

http://youtu.be/DHv-W6J53Js

חמישי

ויכוח משה והמלאכים

http://youtu.be/MDKsukZNhhA

שישי

ארבע הקומות חלק א'

http://youtu.be/E4lr_fwYPoM

שביעי

ארבע הקומות חלק ב'

http://youtu.be/uUW4ujGYX3w

שמיני

הזהות היהודית בעידן הישראליות חלק א'

http://youtu.be/wG2-jUpAQmE

תשיעי

הזהות היהודית חלק ב'

http://youtu.be/rbubJNhzQnE

 

 דוא"ל