בתי כנסת באריאל
שם בית הכנסת כתובת נוסח תפילה איש קשר   טלפון
אביר יעקב רח' יודפת 10 ספרדי ראובן אשטמקר   5601134 -054
אוהל אפרים משעול ו'. אשקובית 37 אשכנזי חביב דוק   7060678- 077 5162731- 052
היכל יוסף רח' הפסגה 10 מרוקו לזר פינטו   9365524 -03 8904157 - 052
אחוות אחים רח' הפסגה 10 א' תימן  דוד שמעון   9366969 -03 5955460- 057
בית חב''ד רח' דרך הציונות 21  חב''ד הרב אהרון מושקוביץ   9365764 -03 6467702- 054
מוריה רח' עיר היונה 3 ספרדי ברוך אנגל   054-5691211
אהל חנה רח' ברק תימן נריה קתוע   052-3993353
חכם יוסף רח' שומרון 1 א' ספרדי הרב יעקב איבגי   9367468 -03 7308875 - 057
יהושע בן –נון רח' צה''ל 30 ספרדי אריה גרין   052-2514116
אורות אריאל רח' הערבה אשכנזי אורי בן יעקב   054-6686172
מגן דוד משעול ז' אשקובית 36 ספרדי יעקב בלחסן   6565139 -050
נצר אריאל רח' נווה שאנן אשכנזי/ספרדי עמירם אלבא   5236548- 054
שבות אריאל רח' צה''ל 30 קומה עליונה אשכנזי הרב אבנר בן יוסף   054-4633921
תפארת אריאל רח' שומרון 1 תימן  עמוס ערמי   9366031- 03 5773541- 052