שיעורים מרתקים במחשבת ישראל

נמסרו על ידי הרב יחזקאל סופר בבית חב"ד אריאל 

מספר שיעור

נושא ההרצאה

קישור

ראשון

אמונה או ידיעה

http://youtu.be/k2FkBkok_i0

שני

גרעין התניא

http://youtu.be/xEWbnwO3RiA

שלישי

יחודה של האמונה היהודית

http://youtu.be/kNaCbeRXZNs

רביעי

ספירת העומר

http://youtu.be/DHv-W6J53Js

חמישי

ויכוח משה והמלאכים

http://youtu.be/MDKsukZNhhA

שישי

ארבע הקומות חלק א'

http://youtu.be/E4lr_fwYPoM

שביעי

ארבע הקומות חלק ב'

http://youtu.be/uUW4ujGYX3w

שמיני

הזהות היהודית בעידן הישראליות חלק א'

http://youtu.be/wG2-jUpAQmE

תשיעי

הזהות היהודית חלק ב'

http://youtu.be/rbubJNhzQnE